Hautaan siunaaminen

Omaisen kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautausjärjestelyt. Vaikka voimia tähän ei aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli.

Seurakuntakansliassa sovitaan hautajaispäivä ja -paikka sekä varataan tila mahdolliselle muistotilaisuudelle ja varataan pappi ja kanttori. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonne pappi ja kanttori varataan toivomuksesta.  Seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa sovitaan hautapaikka. 
 
Liljendalissa hautaan siunaaminen toimitetaan Sävträskin kappelissa, hautausmaalla, Andreaksen kappelissa tai Andersbyn hautausmaalla, Liljendalin kirkossa.