Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Toimimme noin 15 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työmme pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että toimintaamme ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtämme ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Tuemme Kirkon ulkomaanavun työtä keräämällä kolehtia. Jos sinulla on muita ajatuksia niin ota yhteyttä.

Naisten Pankki

Toukokuussa 2007 aloittanut Naisten Pankki on suomalainen vapaaehtoisverkosto, jonka rahastoa hallinnoi ja hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu. Naisten Pankin tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten omaehtoista yrittäjyyttä ja toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin rahoittamissa hankkeissa naiset saavat esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tai pienlainoja taloudellisesti tuottavaan toimintaan.

Tätäkin toimintaa tuemme mielellämme. Ajatuksia? Jaa meidän kanssamme!