Lähetys - meidän työ maailmalle!


Emme tahdo pitää kaiken mitä olemme saaneet vain itsellemme. Haluamme jakaa niiden kanssa jotka asuvat siellä missä eivät saa kuulla evankeliumista, lähimmäisenrakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. 

Me voimme antaa aikaamme, osaamisemme ja rahamme.

Mitä Jeesus sanoi?

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matteus 28:18-20

Seurakunnalla on sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Tuemme SLS:n  työtä Etiopiassa vammaisten parissa. Keräämme 2000 euroa joka vuosi. Rukoilemme heidän puolestaan.  n

Keräämme myös paketteja jouluksi jotka annamme Hoppets stjärna yhdistyksen kautta eteenpäin tarvitseville. 

Järjestämme kirkkokahvit, seurat, konsertit j.n.e. saadaksemme rahat kerättyä. Myös kolehtia on osoitetty lähetysprojektille. 

Lähetystyöryhmä on se joka koordinoi työtä yhdessä kirkkoherrran kanssa. Ryhmään kuuluu: Carina Fredriksson, Sture Andersson, Kristina Lindfors, Emma Ådahl ja Bengt Wahlroos. 

Ota yhteys

Stina Lindgård

Puh. 050 382 7524
Sähköposti: stina.lindgard@evl.fi